Викладачами кафедри машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С. Гулого НУХТ за редакцією доктора технічних наук, професора Гавви О.М. за підтримки національного бізнесу видано підручник «Інноваційне обладнання м’ясопереробних виробництв».

У підручнику висвітлено матеріали інноваційного розвитку різних функціональних груп обладнання перероблення м’ясної сировини, наведено сучасні технологічні комплекси із виробництва продукції м’ясопереробних підприємств. Описано інноваційне обладнання для проведення механічних, тепломасообмінних, біотехнологічних процесів, а також для пакування готової продукції і напівфабрикатів, миття і санітарного оброблення тари, інвентарю та устаткування. Узагальнено відомості про стан та шляхи розвитку технічного забезпечення м’ясопереробних підприємств. Наведено технологічні розрахунки типових функціональних модулів машин і апаратів м’ясопереробних підприємств.

Підручник «Інноваційне обладнання м’ясопереробних виробництв» призначений для поглибленого вивчення дисципліни «Інноваційне обладнання галузі» здобувачами освітнього ступеня магістр, які навчаються за освітньою програмою «Інжиніринг харчових виробництв», а також для аспірантів, викладачів закладів вищої освіти та фахівців м’ясопереробних підприємств.

Підручник «Інноваційне обладнання м’ясопереробних виробництв»