Відбувся перший захист дисертації за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» на здобуття наукового ступеню доктора філософії (PhD).

23 червня 2021 року на засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 26.058.007  аспірант кафедри машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв Анатолій Михайлов успішно захистив  дисертацію “Розроблення методів проектування ресурсозберігаючих технологій виготовлення деталей обладнання харчових виробництв”. Науковий керівник , професор Євгеній Штефан. 

Засідання вченої ради відбулося з використанням засобів відеозв’язку у форматі відеоконференції на платформі Zoom у режимі реального часу.

Участь у засіданні взяли: голова спеціалізованої вченої ради, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв Олександр Гавва, рецензенти – доктор технічних наук, професор кафедри машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв Олександр Литвиненко і кандидат технічних наук, доцент кафедри машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв Юрій Бойко. Офіційні опоненти – доктори технічних наук, професори : професор кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України Ігор Паламарчук  та професор кафедри галузевого машинобудування та агроінженерії Хмельницького національного університету Мирослав Стечишин.

На підставі публічного захисту дисертації спеціалізована вчена рада одноголосно прийняла рішення про присудження Анатолію Михайлову  ступеня доктора філософії (PhD) з галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування».

Щиро вітаємо аспіранта та його наукового керівника! Бажаємо успішного втілення всіх творчих і наукових задумів, наснаги в професійному зростанні й у майбутніх наукових пошуках!