Як елемент педагогічної практики на кафедрі під час підготовки здобувачів освіти рівня PhD, майбутні фахівці читають відкриті лекції. Не виняток і аспіранти за напрямом 133 «Галузеве машинобудування». У рамках курсів “Інноваційне обладнання харчових виробництв”, “Інноваційне обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв”, “Проектування поліграфічних та пакувальних виробництв” для здобувачів освітнього ступеня «магістр» 23 травня 2022 року аспірант кафедри МАХФВ Олександр Володін представив сучасні матеріали на тему: «Line control systems. Smart factory – a step towards the next generation of manufacturing».

Оскільки тема лекції мала інженерну інноваційну спрямованість, на події були присутні здобувачі вищої освіти різних курсів за спеціальностями 133 «Галузеве машинобудування» і 131 «Прикладна механіка», викладачі нашої кафедри, кафедр технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування і мехатроніки та пакувальної техніки.

Після завершення презентації, розгорнулася жвава дискусія щодо новітніх кіберфізичних систем, контролю фізичних процесів у технологічних лініях та децентралізації систем керування.