Як елемент педагогічної практики на кафедрі під час підготовки здобувачів освіти рівня PhD, майбутні фахівці читають відкриті лекції. Не виняток і аспіранти за напрямом 133 «Галузеве машинобудування». У рамках курсу «Автоматизовані потокові лінії» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» 23 травня 2022 року аспірант кафедри МАХФВ Олександр Володін представив сучасні матеріали на тему: «Line control systems. Smart factory – a step towards the next generation of manufacturing».

Оскільки тема лекції мала інженерну інноваційну спрямованість, на події були присутні здобувачі вищої освіти різних курсів за напрямами 133 «Галузеве машинобудування» і 131 «Прикладна механіка» викладачі нашої кафедри та кафедр технологічного обладнання, комп’ютерних технологій проектування і мехатроніки та пакувальної техніки.

Після завершення презентації, розгорнулася жвава дискусія щодо новітніх кіберфізичних систем, контролю фізичних процесів у технологічних лініях харчового виробництва та децентралізації систем керування.