Секція машинобудування кафедри машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв успішно почала навчання в онлайн режимі.

Сьогодні, відповідно до розкладу проведено лекційні, практичні та лабораторні заняття. Приємно відзначити, що переважна більшість студентів активно включилась в навчальний процес у дистанційний формі, цікавилась матеріалом занять, висловлювала свої побажання. Лектор професор Литвиненко Олександр Анатолійович та викладач Пащенко Богдан Сергійович в максимально доступній та наочній формі ознайомили студентів із основними універсальними засобами вимірювань – штангельними та мікрометричними, продемонстрували приклади їх використання.
Викладачі проінформували студентів про повне забезпечення методичними матеріалами: конспектом лекцій, рекомендаціями до виконання лабораторних та практичних занять, які розміщені у вигляді електронних ресурсів на платформі дистанційного навчання та в бібліотеці НУХТ, а також надали посилання на корисні навчальні відеоматеріали, розміщені в мережі Інтернет.
Бажаємо студентам успіхів у навчанні, опануванні матеріалу, міцного здоров’я та скорішої зустрічі у стінах рідного університету!