Ми отримали довгоочікуваний документ – сертифікат про акредитацію освітньо-наукової програми третього рівня вищої освіти «Машини та апарати харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв». Простішими словами – в черговий раз підтверджено право готувати через аспірантуру фахівців вищої кваліфікації – докторів філософії (до недавнього часу – кандидатів технічних наук).

Проводить акредитацію і надає дозвіл на підготовку докторів філософії незалежна структура – Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. За європейським зразком, акредитаційну процедуру проводить група незалежні експертів із різних установ. До групи входять як провідні вчені, так і здобувачі освіти.

Експертна група належним чином оцінила як умови підготовки в аспірантурі, так і результативність.

Членів експертної групи цікавила матеріальна та лабораторна база нашої та інших випускових кафедр, можливість проводити дослідження, кваліфікація наукових керівників, академічна мобільність аспірантів, забезпечення академічної доброчесності, мотивація та стимулювання аспірантів до наукової роботи та якісного результату, публікаційна активність аспірантів, участь у конференціях тощо.

Не менш важливими чинниками під час прийняття рішення були умови на робочих місцях, пристосованість університету для маломобільних груп населення, умови проживання у гуртожитках, можливості для всебічного розвитку та відпочинку (спорткомплекс, культурні та просвітницькі заходи тощо).

І, нарешті, експертна група взяла до уваги відгуки представників промисловості, бізнесу та наукових установ, де працюють наші випускники аспірантури, а також відгуки та враження закордонних партнерів.

Наші аспіранти – Борис Михайлик, Володимир Гера, Катерина Грінінг, Андрій Слюсенко, Валентин Тюфекчі, Віталій Букатко, Владислав Якимчук, Евгеній Скуйбіда, Олександр Козак, Андрій Любешко, Олексій Литовченко та Олександр Володін разом із науковими керівниками та адміністрацією Університету достойно пройшли цей тест.

Університет у цілому теж довів відповідність усім згаданим стандартам якості.

Нам залишається нагадати, що цей здобуток – результат як сучасного покоління науковців та освітян, так і багатьох минулих поколінь науковців, які зберегли наукову традицію, створили та якісно наповнили наукову школу із машин і апаратів.

Із гордістю згадуємо славетні імена Миколи Черіковського, піонера із досліджень та інновацій у цукровому виробництві, винаходи та наукові розробки якого у 1850-90-х роках представлялися на Міжнародних виставках від Києва до Відня та Лондона.

Згадуємо його учня Івана Кухаренка, який у 1910-20х роках разом із молодими вченими досліджував гідромеханічні та теплові процеси у цукровому та інших харчових виробництвах.

А також Олексія Кірова, за ініціативи якого на Кафедрі почалися дослідження машин і апаратів бродильних, м’ясних і молочних, хлібопекарських та біотехнологічних виробництв, і вперше почалася підготовка аспірантів із цих напрямів за класичною схемою.

Згадаємо Гліба Знаменського, засновника науки про машини і апарати та першого головного редактора університетських наукових журналів; до речі, професор Знаменський під час фашистської окупації, працюючи головним інженером на механічному заводі, спромігся на наявному обладнанні збільшити випуск мін у 2 рази та знизити енергоємність виробництва.

Згадаємо фундаторів та продовжувачів наукових шкіл та освітніх традицій – Авраама Міхелєва – із процесів та обладнання хлібопекарського виробництва, Всеволода Стабнікова – цукрових виробництв; Володимира Аністратенка і Віталія Тарана – із машин і апаратів бродильних та біотехнологічних виробництв, Володимира Попова – з промислової теплоенергетики.

Ці імена – лише вершина айсберга, який рухали і продовжують прискорювати багато поколінь справжніх науковців.

Звісно, важливою у даний момент є не славетна історія, а сучасний результат, який нині успішно оцінений: аспіранти, наша творча молодь продовжать рухати науку із машин харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв.

А робоча група із забезпечення акредитаційних процедур – гарант освітньої програми професор Олександр Гавва, професори Валерій Мирончук, Микола Якимчук, Людмила Кривопляс-Володіна, доцент Олена Чепелюк, Леся Марцинкевич та аспірант Катерина Грінінг дякують всім учасникам акредитаційного процесу – аспірантам, науковим керівникам, адміністрації та відповідальним службам Університету, представниками промисловості, бізнесу та наукових установ, нашим закордонним партнерам за проведену величезну роботу.

Україні – перемоги, а нам – терпіння та успіхів, які знадобляться для відбудови та майбутнього процвітання.