Національний університет харчових технологій

Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв (МАХФВ)

Навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. акад. І.С.Гулого

СЛОВНИК АБІТУРІЄНТА

 

АБІТУРІЄНТ - людина, що поступає в університет

АСИСТЕНТ – особа, яка здійснює певну діяльність на кафедрі. Може викладати, займатися наукою або просто байдикувати

АУДИТОРІЯ - те ж саме, що клас в школі.

БІЛЕТ – Листок з кількома питаннями на іспиті

ВІДОМІСТЬ – Документ, в яку вписують ваші оцінки

ДЕКАН – глава факультету

ДЕКАНАТ – Приміщення, де живе ДЕКАН

ДИПЛОМ (КІРОЧКА) – документ, що підтверджує наявність у вас освіти

ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ – ваш великий науковий труд, який ви повинні спочатку знайти в Інтернеті, потім скачати, надрукувати та здати

ЗАЛІКОВА КНИЖКА – те ж саме, що і щоденник в школі. Документ з вашими оцінками і записами про виконані курсовіх проекти

ЗАЛІКОВИЙ ТИЖДЕНЬ – тиждень до початку СЕСІЇ

КАФЕДРА – те ж саме, що вчительська

КОНСПЕКТ – будь-який зошит, придатний для написання чого-небудь

КУРСОВА (КУРСОВИЙ ПРОЕКТ) – ваша невелика наукова робота. Зазвичай буває кілька штук в семестр.

ЛЕКЦІЯ – Один говорить, інші конспектують

ЛАБОРАТОРІЯ – приміщення, в якому проводяться лабораторні роботи

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА – тренування використання отриманих знань на практиці

ПАРА – урок довжиною 80 хвилин

ПРАКТИКА – відпрацювання отриманих знань. Може бути всередині університету, а може бути на виробництві (фірмі, заводі і т. д) Проводиться в позаурочний час

РОЗПОДІЛ – процес направлення випускника внз на місце майбутньої роботи

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНА РОБОТА – аналог курсової роботи, тільки у всіх одна тема і різні варіанти

РЕКТОР – голова ВНЗ

СЕМІНАР – вид практичних занять, в який залучені всі студенти групи. Тобто якщо на звичайних заняттях вас можуть викликати чи ні, то на семінарі, як правило, у процесі відповідей і обговорень беруть участь всі та оцінки теж виставляються всім

СЕМЕСТР – проміжок часу (зазвичай - півроку) в який ви повинні вивчити певний набір дисциплін. Аналог "чверті" в школі

СЕСІЯ – проміжок часу після закінчення семестру, в який здаються іспити

СТИПЕНДІЯ – аналог зарплати для студента. Виплачується в залежності від середнього балу ваших оцінок.

ХВІСТ – перелік незданих іспитів або заліків