Національний університет харчових технологій

Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв (МАХФВ)

Навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. акад. І.С.Гулого

Програми вступних випробувань, магістр - 2017 рік

Програми вступних випробувань для зарахування на навчання
на магістра

 Код та назва спеціальності (спеціалізація)

Вступні випробування

 

 

Українська мова для вступників-іноземних громадян

 

133 Галузеве машинобудування (Обладнання переробних і харчових виробництв)

ДВВ

Іноземна мова

Фах

133 Галузеве машинобудування (Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв)

ДВВ

Іноземна мова

Фах