Національний університет харчових технологій

Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв (МАХФВ)

Навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. акад. І.С.Гулого

Поселення в гуртожиток

 

Дирекція студ-містечка  просп. Науки  №36

тел. 525-40-11

Директор - Позняковський Сергій Володимирович

 

Студенти факультету Інженерної механіки і пакувальної техніки зазвичай поселяються до гуртожитку №1

 

Гуртожиток №1

Київ, вулиця Велика Китаївська, 92/98

Тел. 525-71-87

Завідувач – Тихонова Олена Сергіївна

 

 

 

Витяги із Положення про поселення та проживання у студентських гуртожитках

Поселення студентів першого курсу (в тому числі тих, хто вступив до НУХТ у поточному році на скорочений термін навчання), аспірантів та докторантів здійснюється поза конкурсом, студентів 2-5 курсів – на конкурсних засадах згідно особистого рейтингу.

Особистий рейтинг визначається як середній бал успішності за два останніх семестри навчального року без врахування літніх практик, у випадках, коли термін проходження практики завершується і оцінка за практику отримана після закінчення семестрового контролю та з урахуванням активної участі студентів у громадському, культурному і спортивному житті університету і факультету.

Першочергово поселяються студенти, які мають пільгу згідно законодавчих актів та відповідної її реєстрації.

Студенти, які без поважних причин не з'явилися для поселення у визначений термін, втрачають право на проживання у гуртожитку.

Сім'ї студентів, аспірантів та докторантів поселяються рішенням Ради з поселення НУХТ за поданням комісій з поселення факультетів та відділу аспірантури і докторантури у закріплені за даними підрозділами кімнати.

Поселення в кімнати студентського гуртожитку проводиться згідно з встановленими санітарними нормами. За згодою органів студентського самоврядування факультету, профспілкового бюро факультету та особистих заяв студентів поселення в кімнати студентських гуртожитків проводиться виходячи з розрахунку: в кімнату площею 18м2 – не більше 5 осіб, в кімнату площею 12 м2 — не більше 3 осіб.

Угода на проживання оформляється на термін з 1 вересня до кінцевої дати навчання в поточному навчальному ропі відповідно до затвердженого графіку навчального процесу факультету. В окремих випадках допускається продовження терміну дії угоди на період канікул за письмовою заявою студента, аспіранта, докторанта.

Поселення студентів до студентського гуртожитку, не закріпленого за факультетом, може відбуватися виключно за умови наявності поважних причин, підтверджених відповідними документами, за згодою голови комісії з поселення факультету, в якому навчається студент, аспірант, докторант та голови комісії з поселення факультету, куди планується поселення.

Дирекція студмістечка НУХТ на підставі наказів про поселення та списків, що передає Приймальна комісія НУХТ, здійснює підготовку ордерів, угод, направлень на поселення і передає їх завідувачам гуртожитків.

Дирекція студмістечка виходить з клопотанням до Ради з поселення НУХТ про розірвання угоди на проживання при порушенні мешканцем умов договору.

 

Порядок поселення до гуртожитків студентів першого курсу:

Студент з паспортом, викликом Приймальної комісії на навчання і довідкою деканату повинен:

 •  оформити угоду на проживання у гуртожитку та провести оплату;
 •  зареєструватися у завідувача гуртожитку, отримати ордер на проживання та тимчасову перепустку;
 •  зареєструватися у паспортиста студмістечка (у паспорті повинна стояти відмітка про зняття з реєстрації у постійному місці проживання);
 •  стати на військовий облік (військовозобов’язаним);
 •  з ордером, в якому є відмітка паспортиста (для військовозобов’я­заних – з відміткою Голосіївського райвійськкомату в м.Києві), звернутися до завідувача гуртожитку для оформлення поселення;
 •  отримати перепустку до гуртожитку у дирекції студмістечка НУХТ.

 

Організація поселення студентів старших курсів у студентські гуртожитки НУХТ

На підставі особистих заяв студентів старших курсів, з урахуванням особистого рейтингу, наказів про переведення на старші курси, наказів про надання індивідуального графіку проходження семестрового контролю, наказів про відрахування, реєстру пільговиків комісія з поселення факультету формує і

подає до Ради з поселення НУХТ списки студентів, рекомендованих до поселення. Рада я поселення НУХТ затверджує дані списки і на підставі цих списків комісії з поселення факультетів готують накази на поселення та передають їх до дирекції студмістечка.

Студенти, які без поважних причин вчасно не оформили всі необхідні для поселення у гуртожиток документи, поселяються за умови наявності вільних місць.

Студенти, які без поважних причин не з'явилися для поселення у визначений термін (не пізніше 10 вересня поточного року), втрачають право на проживання у гуртожитку.

Персональну відповідальність за своєчасне поселення студентів старших курсів несе дирекція студмістечка.

Порядок поселення до студентських гуртожитків студентів старших курсів:

Студент з паспортом, довідкою з деканату про те, що він є студентом (якщо раніше не проживав в гуртожитку) повинен:

 •  оформити угоду на проживання у гуртожитку та провести оплату;
 •  отримати у завідувача гуртожитку ордер на проживання (якщо раніше не проживав - зареєструватись і отримати ордер на проживання) та тимчасову перепустку;
 •  пройти медогляд у медичному пункті НУХТ та отримати відмітку у ордері на проживання;
 •  з ордером, в якому є відмітка лікаря, звернутися до завідувача гуртожитку для поселення;
 •  отримати перепустку до гуртожитку у дирекції студмістечка НУХТ.

 

Організація поселення студентів 5 курсу у студентські гуртожитки НУХТ

Поселення до гуртожитку студентів 5 курсу здійснює комісія з поселення факультету.

На підставі особистих заяв студентів, з урахуванням особистого рейтингу, наявності або відсутності порушень Правил проживання у гуртожитку в попередні роки, наказу про зарахування на п'ятий курс - комісія з поселення формує і подає до 30 серпня до Ради з поселення НУХТ списки студентів, рекомендованих до поселення. Рада з поселення НУХТ затверджує дані списки, та передає їх для формування наказу.

Студенти, які вчасно не оформили всі необхідні для поселення у гуртожиток документи, поселяються за умови наявності вільних місць.

Обов'язковому позаконкурсному поселенню підлягають студенти денної форми навчання, які мають пільгу відповідно до законодавчих актів.

Персональну відповідальність за своєчасне поселення студентів п'ятого курсу несе дирекція студмістечка

Порядок поселення до гуртожитків студентів 5 курсу

Студент з паспортом, довідкою з деканату про те, що він є студентом, повинен:

 •  оформити угоду на проживання у гуртожитку та провести оплату;
 •  отримати у завідувача гуртожитку ордер на проживання (якщо раніше не проживав - зареєструватись і отримати ордер па проживання) та тимчасову перепустку;
 •  пройти медогляд у медичному пункті НУХТ та отримати відмітку у ордері на проживання;
 •  з ордером, в якому є відмітка лікаря, звернутися до завідувача гуртожитку для поселення;
 •  отримати перепустку до гуртожитку у дирекції студмістечка НУХТ.