Національний університет харчових технологій

Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв (МАХФВ)

Навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. акад. І.С.Гулого

Наукові гуртки

 

Серед творчої студентської молоді популяризується наукова діяльність. Студенти разом з науковцями кафедри виконують ряд наукових досліджень.

Студенти та магістранти мають можливість займатися дослідницькою роботою в наукових гуртках під керівництвом профідних вчених кафедри.

Під керівництвом професора Володимира Теличкуна та доцентів Миколи Десика і Юлії Теличкун ведеться робота гуртка по удосконаленню процесів та обладнання хлібопекарських виробництв, зокрема, по промисловим печам, екструзійній техніці, процесам змішування та різання.

Доценти Ігор Литовченко та Олена Чепелюк залучають студентів до імітаційного моделювання процесів в технологічному обладнання із застосуванням сучасного програмного наукоємного забезпечення.

Доцент Сергій Удодов керує науковим гуртком з розробки та удосконалення процесів та обладнання бродильних виробництв, зокрема, міні пивоварень.

Під керівництвом доцента Ігора Житнецького студенти досліджують процеси мембранного розділення харчових середовищ.

Під керівництвом доцента Олексія Губені студенти досліджують  механічні процеси, зокрема, різання та формування.

Доцент Олександр Прохоров з колективом студентів та аспірантів удосконалюють процеси приготування пивного сусла, сатурації рідин та масообмінні процеси розділення спиртових розчинів.

Студенти, які активно займаються науковою діяльність, постійно представляють свої наукові розробки на наукових конференціях і виставках в Україні та інших державах, зокрема Болгарії, Румунії, Молдові.

Робота в наукових гуртках, крім морального задоволення та особистого розвитку як майбутнього інженера і науковця, дозволяє вже на етапі навчання за освітнім ступенем «Бакалавр» виконати частину майбутньої магістерської роботи. Майбутні докторанти вже на етапі навчання в магістратурі виконують до 30 % дисертаційної роботи.