Національний університет харчових технологій

Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв (МАХФВ)

Навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. акад. І.С.Гулого

Порядок подавання документів 

Громадяни України, що бажають вступити на навчання до Національного університету харчових технологій, для особистої подачі документів та заяви про допуск до участі у конкурсі мають звернутися до Приймальної комісії за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 70.

Іноземці та особи без громадянства мають звернутися до сектору з надання візової підтримки за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 70, кімната Б-408.

 

Терміни подавання документів

Подавання заяви про допуск до участі у конкурсі на навчання для отримання другої вищої освіти:

 • на бакалавра за денною формою навчання – з 12 липня до 1800 години 24 липня 2017 року;
 • на бакалавра за заочною формою навчання – з 01 березня до 10 березня 2017 року а також з 12 липня до 1800 години 24 липня 2017 року (детальніше дивіться тут).
 • на магістра за денною формою навчання – з 29 червня по 27 липня 2017 року;
 • на магістра за заочною формою навчання – з 21 лютого до 1300 25 лютого 2017 року а також з 29 червня по 27 липня 2017 року (детальніше дивіться тут);

До заяви, поданої у паперовій формі, вступник додає документи згідно з переліком.

 

Особливості подавання документів

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією (безкоштовно), або в установленому законодавством порядку (нотаріально).

Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється Міністерством освіти і науки України.

Документи, що не відповідають зазначеним вимогам, подані не у повному переліку або такі, що містять помилки та виправлення, до розгляду Приймальною комісією не приймаються.

 

Особливості зарахування на навчання

Подавання оригіналів документів для зарахування на навчання для отримання другої вищої освіти є обов’язковим, за винятком, коли особа вже навчається у вищому навчальному закладі і другу вищу освіту здобуває паралельно. У такому разі вступник має подати до приймальної комісії довідку про місце зберігання оригіналів документів, яка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому вони зберігаються.

На місця за кошти фізичних та юри­дичних осіб оригінали документів потрібно додати до заяви про допуск до участі у конкурсі:

 • на бакалавра за денною формою навчання – не пізніше 07 серпня 2017 року;
 • на бакалавра за заочною формою навчання – не пізніше 1500 години 20 березня 2017 року, а також не пізніше 07 серпня 2017 року (детальніше дивіться тут).
 • на магістра за денною формою навчання – з 29 червня по 27 липня 2017 року;
 • на магістра за заочною формою навчання – не пізніше 06 березня 2017 року а також не пізніше 1700 11 серпня 2017 року (детальніше дивіться тут).

Зарахування на навчання для отримання другої вищої освіти відбувається:

 • при вступі на навчання на бакалавра за денною формою навчання – не пізніше 09 серпня 2017 року;
 • при вступі на навчання на бакалавра за заочною формою навчання – не пізніше 21 березня 2017 року, а також не пізніше 09 серпня 2017 року(детальніше дивіться тут).
 • при вступі на навчання на магістра за денною формою навчання – не пізніше 12 серпня 2017 року;
 • при вступі на навчання на магістра за заочною формою навчання – не пізніше 07 березня 2017 року а також не пізніше 12 серпня 2017 року (детальніше дивіться тут).

Порядок роботи Приймальної комісії