Національний університет харчових технологій

Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв (МАХФВ)

Навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. акад. І.С.Гулого

Види дистанційної освіти у 2017 - 2018 навчальному році.

 

 

дисципліна Для Студентів Види занять Лектор практ/ лабор
факультету напрям / спеціальність курс Лекції Практичні Лабораторні
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Гігієнічні вимоги до проектування обладнання ІМПТ 133 "Галузеве машинобудування" 1       Чепелюк О.О. Чепелюк О.О.
Виробнича логістика ІМПТ 133 "Галузеве машинобудування" 1       Чепелюк О.О. Чепелюк О.О.
Експлуатація технологічного обладнання ННІХТ 181 "Харчові технології" 1       Чепелюк О.М. Чепелюк О.М.
Експлуатація технологічного обладнання ННІХТ 182 "Харчові технології" 1       Ковальов О.В. Ковальов О.В.
Технологічні комплекси харчових виробництв ІМПТ 6.050503 4       Чепелюк О.М. Марцинкевич Л.В. 
Устаткування виробництв галузі БТЕК 162 «Біотехнології та біоінженерія» 4       Доломакін Ю.Ю. Доломакін Ю.Ю.
Основи САПР ІМПТ 6.050503 "Машинобудуван-ня"           Бабанова О.І.
Комп"ютерні технології в наукових дослідженнях ІМіПТ 8.05050313  5         Литовченко І.М.
Комп"ютерні технології в наукових дослідженнях ІМіПТ 8.05050314  5         Литовченко І.М.
Комп"ютерні технології в наукових дослідженнях ІМіПТ 8.05050206  5         Литовченко І.М.
Комп"ютерні технології в наукових дослідженнях ІМіПТ 8.05050207  5         Литовченко І.М.
Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій ІМіПТ 6.051501 "Видавничо-поліграфічна справа" 2       Литовченко І.М. Литовченко І.М.
Пакувальне обладнання ІМтаПТ 6.050502 Інженерна механіка 4       Гавва О.М. Гавва О.М., Токарчук С.В.
Пакувальне обладнання ІМтаПТ 6.050502 Інженерна механіка (скор) 4       Гавва О.М. Деренівська А.В., Токарчук С.В.
Основи розрахунку і конструювання технологічного обладнання ІМтаПТ 6.050502 "Інженерна механіка"  4       Гавва О.М. Гавва О.М., Деренівська А.В.
Основи розрахунку і конструювання технологічного обладнання ІМтаПТ 6.050502 "Інженерна механіка" (скор) 4       Гавва О.М. Деренівська А.В.
Методи дослідження процесів та узагальнення їх результатів  ІМтаПТ 131 "Прикладна механіка" (спец-я "Машини і технології паковання") 5 маг       Гавва О.М.  Гавва О.М., Токарчук С.В.
Методи дослідження процесів та узагальнення їх результатів  ІМтаПТ 131 "Прикладна механіка" (спец-я "Машини і ресурсозберігаючі  технології переробки упаковки") 5 маг       Гавва О.М.  Гавва О.М., Токарчук С.В.
Методи дослідження процесів та узагальнення їх результатів  ІМтаПТ 133 Галузеве машинобудування (спец-я "Обладнання переробних і харчових виробництв") 5 маг       Гавва О.М.  Гавва О.М., Токарчук С.В.
Методи дослідження процесів та узагальнення їх результатів  ІМтаПТ 133 "Галузеве машинобудування" (спец-я "Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв") 5 маг       Гавва О.М.  Гавва О.М., Токарчук С.В.
Експлуатація технологічного обладнання ННІХТ 181 "Харчові технології" (спец-я "Технології продуктів бродіння і виноробства") 5 спец         Марцинкевич Л.В.
Машини-автомати, потокові лінії та робототехнічні комплекси ІМ та ПТ ОФ-3-5 фарм 3       Бабанов І.Г. Бабанов І.Г.
 Машини-автомати, потокові лінії та робототехнічні комплекси ІМ та ПТ  ОФ-3-4 Мяс-мол 3       Бабанов І.Г. Бабанов І.Г.
 Машини-автомати, потокові лінії та робототехнічні комплекси ІМ та ПТ ОХ-3-3  3       Теличкун Ю.С. Теличкун Ю.С.
 Машини-автомати, потокові лінії та робототехнічні комплекси ІМ та ПТ ОХ-3-9ск  3        Бабанов І.Г.  Бабанов І.Г., Бабанова О.І.
 Монтаж, ремонт та експлуатація ІМ та ПТ  ОФ-4-5 фарм 4       Бабанов І.Г. Ковальов О.В.
 Монтаж, ремонт та експлуатація ІМ та ПТ  ОХ-4-4 Мяс-мол 4       Бабанов І.Г. Бабанов І.Г. 
Монтаж, ремонт та експлуатація обладнання ІМтаПТ 6.050503 "Машинобудування" (скор) 4       Удодов С.О. Марцинкевич Л.В.
 Монтаж, ремонт та експлуатація ІМПТ 6.050503 ОХ-4-3 4       Ковальов О.В. Ковальов О.В.
Системи автоматизованого проектування ІМ та ПТ  ВП-2-3 Видавничо-поліграф. справа 2       Беседа С.Д. Бабанова О.І.
Технологічні комплекси харчових виробництв ІМПТ 6.050503 ОХ-4-9ск 4       Десик М.Г. Десик М.Г.
Технологічні комплекси харчових виробництв ІМПТ 6.050503 ОХ-4-3 4       Теличкун В.І. Марцинкевич Л.В.
Технологічне обладнання харчових виробництв ІМПТ 6.050503 ОХ-4-3 4       Теличкун В.І. Теличкун В.І.
Технологічне обладнання харчових виробництв ІМПТ 6.050503 ОХ-4-4 4       Чепелюк О.М. Марцинкевич Л.В. (практ), Чепелюк О.М. (лаб)
Технологічне обладнання харчових виробництв ІМПТ 6.050503 "Машинобудування"ОХ-4-9ск 4       Удодов С.О. Марцинкевич Л.В.
Сертифікація обладнання та продукції ІМПТ 133 Галузеве машинобудування Спеціалізація Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв 5       Десик М.Г. Десик М.Г.
Промисловий інжиніринг ННІХТ 181 Харчові технології (хліб) 3       Теличкун Ю.С. Десик М.Г., Теличкун Ю.С., Рачок В.В.
Технологічне обладнання мікробіологічних виробництв ІМПТ 6.050503  4       Губеня О.О.  Марцинкевич Л.В.
Процеси та обладнання харчових виробництв ІМПТ 6.050502  4       Губеня О.О.  Губеня О.О., Марцинкевич Л.В.
Обладнання таблеткових виробництв ІМПТ 6.050503 "Машинобудування" ОХ-3-5 3       Прохоров О.М. Прохоров О.М.
Процеси та обладнання фармацевтичних виробництв ІМПТ 6.050503 "Машинобудування" ОХ-4-5 4       Прохоров О.М. Прохоров О.М.
Основи розрахунку і конструювання технологічного обладнання ІМПТ 6.050503 "Машинобудування" ОХ-4-5 4       Ковальов О.В. Ковальов О.В.
Обладнання для підготовки води ІМПТ 133 Галузеве машинобудування Спеціалізація Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв 1       Житнецький І.В. Житнецький І.В.