Національний університет харчових технологій

Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв (МАХФВ)

Навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. акад. І.С.Гулого

Програми вступних випробувань, бакалавр - 2017 рік

Програми вступних випробувань для зарахування на навчання
на бакалавра за скороченим строком навчання

Програми минулих років можна переглянути у архіві.

На цій сторінці за кодом і назвою спеціальності розміщено програми вступних випробувань для вступників на основі здобутого ОКР молодшого спеціаліста, а також на основі здобутого ОКР / ОС бакалавра, спеціаліста, магістра за іншою спеціальністю.

Код та назва спеціальності (спеціалізація)

Вступні випробування

133 Галузеве машинобудування

ДВВ

Фах