Національний університет харчових технологій

Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв (МАХФВ)

Навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. акад. І.С.Гулого

На кафедрі машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв відбувся  міжкафедральний науковий семінар, присвячений розгляду дисертаційної роботи, яку представив аспірант  Віталій Рачок. Робота біла виконана на актуальну тему: "Наукові та технічні аспекти ефективного замішування дріжджового тіста в місильних машинах безперервної дії".

Дисертант зробив доповідь та відповів на питання слухачів.

Далі виступили рецензенти.

 

 

Враженнями про роботу поділився провідний вчений у галузі процесів і апаратів харчових виробництв професор Володимир Зав"ялов.

 

Фахівець у галузі технології хліба професор Віктор Доценко високо оцінив роботу, особливо результати імітаційного комп'ютерного моделювання.

 

 

Доцент Ігор Литовченко, фахівець у галузі тістоготування та комп'ютерного моделювання,  відмітив належне використання сучасних методів дослідження процесів.  

В обговоренні досліджень аспіранта прийняли участь завідувачі споріднених кафедр професори Валерій Мирончук, Анатолій Соколенко та Володимир Ковбаса.

По результатах рецензування та загальної дискусії  міжкафедральний семінар ухвалив загальне рішення про  представлення роботи до захисту у спеціалізованій Вченій раді за спеціальністю 05.18.12 – процеси і обладнання харчових, фармацевтичних і мікробіологічних виробництв.