Національний університет харчових технологій

Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв (МАХФВ)

Навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. акад. І.С.Гулого

Педагогічний колектив нашого партнера – Технічного ліцею Шевченківського району крім надання якісної середньої освіти спонукає своїх учнів до творчої та дослідницької роботи. Ліцеїсти щороку представляють наукові здобутки на науковій конференції «Інтелект», яку цього разу проводила у стінах нашого університету.

 

На відкритті конференції проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, професор Лариса Арсеньєва передала щирі вітання ліцеїстам і адміністрації ліцею, наголосивши, що навички до творчої роботи неодмінно стануть у пригоді під час отримання вищої освіти і у майбутній професійній діяльності. Неодноразово підтверджено, що випускники Технічного ліцею – одні з найкращих наших студентів. Вони крім відмінних здібностей до навчання проявляють лідерські якості, підтримують на високому рівні культурні і спортивні заходи нашого університету, а після закінчення університету легко знаходять цікаву роботу на інженерних і керівних посадах провідних підприємств.

Значні результати навчальної і дослідницької роботи педагогічного колективу Технічного ліцею підтвердив директор навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С. Гулого доцент Сергій Блаженко.

А доцент кафедри машин і апаратів харчових і фармацевтичних виробництв Сергій Удодов представив потужний практичний досвід, який шлях проходять інноваційні розробки від зародження ідеї, дослідження, до виготовлення і впровадження.

І далі, протягом 3 годин ліцеїсти представляли свої наукові розробки в галузях інформаційних технологій, фізико-математичних, гуманітарних і суспільних наук, філології, технічних і природничих наук, біотехнології, енергозбереження та багатьох інших.

Науковий комітет був вражений високим рівнем доповідей. Ліцеїсти вже на початковому етапі дослідницької роботи мають чудові навики доведення актуальності теми, обґрунтованого вибору методів досліджень, представлення результатів роботи та їх обґрунтування.

Вразив і високий рівень володіння ліцеїстами іноземною мовою – багато доповідей зроблені англійською мовою, вільно і впевнено.

Найкращі доповіді були рекомендовані до представлення найближчим часом на Міжнародній науковій конференції молодих вчених, що проходитиме в нашому університеті.

Вітаємо ліцеїстів і педагогічний колектив із значними творчими здобутками, і бажаємо нових перемог на освітній і науковій ниві!