9 листопада 2021 р. в університеті у рамках 24-тої секції за фаховим напрямком «Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології» Наукової ради Міністерства освіти і науки України в Національному університеті харчових технологій проводиться Х-та міжнародна науково-технічна конференція.

Конференцію в режимі Zoom meeting відкрив проректор з наукової роботи доц., к.т.н. Токарчук С.В. та зазначив високу активність учасників – подано 150 матеріалів доповідей, з яких найактуальніші будуть представлені до розгляду загалу на секціях.

На конференції науковці та спеціалісти галузі, що займаються науково-практичною діяльністю з Києва, Львова, Одеси, Харкова представлять свої наукові дослідження і впровадження у виробництво.

Проведення конференції направлене на розширене представлення наукових здобутків науковців та ознайомлення експертів харчової промисловості і промислової біотехнології, підвищення рівня проведення експертиз проектів, що подаються на конкурси і гранти для фінансування за кошти державного бюджету та направлені на розширення тематики наукових проектів в світовому науковому просторі.

Кафедра взяла участь у роботі двох секцій: 1-а – «Промислова біотехнологія, процеси та апарати харчової, мікробіологічної та фармацевтичної промисловості» та 4-а – «Наукові проблеми технологій зберігання, консервування, виробництва та управління якістю і безпекою продуктів тваринництва, птахівництва і продуктів із гідробіонтів».

З доповіддю виступив доцент кафедри Доломакін Ю.Ю. – «Дослідження гідродинаміки реактора-змішувача» (співавтори Бабанова О.І., Байрамов Р.Р.).

У розрізі проведення конференції були представлені наступні наукові роботи, до яких долучились викладачі та здобувачі нашої кафедри: 1. М.В. Якимчук, О.М. Гавва, В.М. Якимчук. Oсобливості багатокритеріального структурно-параметричного оптимізаційного синтезу типових функціональних модулів машин формування збільшених вантажних одиниць; 2. С.В. Токарчук, О.М. Гавва, Л.О. Кривопляс-Володіна. Cтруктурно-параметричний оптимізаційний синтез функціонального модуля дозування в’язких та пластичних харчових продуктів; 3. О.І. Бабанова, Ю.Ю. Доломакін, В.В. Ковбасенко Система підготовки повітря для підприємств фармацевтичної галузі при виробництві стерильної та нестерильної продукції; 4. О.І. Бабанова, І.Г. Бабанов, А.О. Шевченко Організація інноваційного процесу безвідходного перероблення нехарчової м’ясної сировини; 5. О.І. Бабанова, І.Г. Бабанов, В.М. Михайлов, С.В. Прасол, А.О. Шевченко, С.О. Прасол Обґрунтування фізичної моделі взаємодії електромагнітного поля з харчовим продуктом довільної форми.

Також з доповідями виступили наші колеги з Державного біотехнологічного університету, Харків, Україна.