12-14 січня 2022 року в університеті працювали експерти Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, які здійснювали акредитаційну експертизу освітньої програми «Машини та апарати харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв» за третім рівнем вищої освіти (доктор філософії) за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування».

Експертна група у складі проректора з науково-педагогічної роботи Центральноукраїнського національного технічного університету, доктора технічних наук, професора Андрія Кириченка, доцента кафедри машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», кандидата технічних наук Андрія Степанюка, аспіранта та асистента кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем Хмельницького національного університету Андрія Поліщука поспілкувалася з гарантом програми, професором Олександром Гаввою та експертною групою з розроблення програми, керівництвом університету, академічним персоналом, що викладає дисципліни освітньо-наукової програми, допоміжним персоналом, який забезпечує навчальний процес, здобувачами вищої освіти на третьому рівні першого, другого, третього та четвертого курсів та їх науковими керівниками, представниками Ради молодих вчених університету, студентського наукового товариства і студентського самоврядування, фахівцями відділу аспірантури і докторантури та відділу працевлаштування випускників, з випускниками освітньо-наукової програми і роботодавцями. Зокрема, свої думки з приводу підготовки фахівців висловили Любомир Хомічак (Інститут продовольчих ресурсів НААН України), Ірина Дубовкіна (Інститут технічної теплофізики НАН України), Сергій Володін (ТОВ «Камоцці»), Анатолій Чуприна (ДП «ГЕА Вестфалія сепаратор Україна»), Денис Пригодій (ТОВ «ЕВОТЕК.ІНК»), Максим Шпак (ТОВ «Інсолют»). Високу оцінку програмі дали й закордонні партнери кафедри машин і апаратів харчових і фармацевтичних виробництв, на якій освітня програма реалізується, науковці Русенськoгo унiверситету (Республіка Болгарія).

Також у дистанційному режимі експерти оглянули матеріально-технічну базу, що використовується під час реалізації освітньої програми, бібліотеку, актову залу та спорткомплекс університету, кафе, їдальні й гуртожитки, ознайомилися з роботою системи дистанційної освіти та репозитарію, дізналися про заходи із забезпечення рівного доступу до освіти й наукової діяльності особам із особливими потребами, дотримання пожежної безпеки, психологічну підтримку здобувачів вищої освіти тощо.

Наразі чекаємо на висновки експертних комісій і рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо акредитації цих двох освітньо-наукових програм.