Для фахівців харчового й хімічного апарато- та машинобудування і споріднених галузей виробництва, а також викладачів, аспірантів і студентів закладів вищої освіти вийшла у світ монографія наших науковців.

У монографії розглянуто конструкції інноваційного змішувального, перероблювального та оброблювального обладнання для виготовлення продукції з полімерних матеріалів, зокрема рукавних полімерних пакувальних плівок, розроблених науковцями й винахідниками провідних країн світу за останні два століття.

Запропоновано розгорнуті класифікації найбільш поширених видів обладнання да приготування та перероблення полімерних матеріалів і гумових сумішей, які дають змогу розробникам нової техніки й технології окреслити шляхи можливої модернізації існуючих та створення принципово нових зразків технологічного й допоміжного обладнання для приготування та перероблення полімерних матеріалів і гумових сумішей. Докладно розглянуто основні конструктивні елементи роторних змішувачів закритого типу для пластичних мас і гумових сумішей, екструдерів, валкових машин, обладнання для оброблення відформованих матеріалів і виробів, а також обладнання дія подрібнення полімерних і гумових відходів.

Це наш вклад у Перемогу!