У рамках співробітництва кафедри МАХФВ зі стейкхолдером, компанією ТОВ “ЕВОТЕК. ІНК., начальник відділу R&D, к.т.н. Денис Пригодій провів семінар, де представив матеріали на тему «Тенденції та вимоги ринку пакувальних матеріалів».

У рамках спільних наробок, пов’язаних із пакувальною галуззю, в семінарі взяли участь викладачі та здобувачі вищої освіти освітньо-професійної програми “Інжиніринг поліграфічних та пакувальних виробництв”.

На реальних кейсах розібрали напрямки розвитку пакувальних матеріалів та обговорили основні аспекти: екологічність пакувальних матеріалів, державну програму розвитку виробництва тари й пакувальних матеріалів; напрями формування регламентів і законодавства пакувальної індустрії, зростання попиту на інновації; маркетингову діяльність; способи досягнення стратегічних конкурентних переваг.