Абітурієнту

Переваги навчання:
 • Європейські освітні програми навчання;
 • Сучасні інформаційно-комп’ютерні комплекси;
 • Навчально-наукові лабораторії різного професійного спрямування;
 • Високий науковий рівень професорсько-викладацького складу;
 • Стажування на сучасних підприємствах харчової промисловості в Україні та за кордоном;
 • Працевлаштування на підприємствах харчової та фармацевтичної промисловості.
97 %
Випускників задоволенні навчанням
78 %
Випускників працюють по спеціальності
74 %
Випускників працюють на керівних посадах
27 %
Випускників працюють на харчових підприємствах країн ЄС

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«ІНЖИНІРИНГ ХАРЧОВИХ ТА БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ»

Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування»

галузі знань 13 «Механічна інженерія»

Кваліфікація: бакалавр з галузевого машинобудування

Детальніше...

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДИЗАЙНУ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ УПАКОВКИ»

Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 186 «Видавництво та поліграфія»

галузі знань 18 «Виробництво та технології»

Кваліфікація: бакалавр з видавництва та поліграфії

Детальніше...

Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців або 3 роки 6 місяців
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«ІНЖИНІРИНГ ХАРЧОВИХ ТА БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ»

Другого (магістерського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування

галузі знань 13 Механічна інженерія

Кваліфікація: магістр з галузевого машинобудування

Детальніше...

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«ІНЖИНІРИНГ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ТА БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ»

Другого (магістерського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування

галузі знань 13 Механічна інженерія

Кваліфікація: магістр з галузевого машинобудування

Детальніше...

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«ІНЖИНІРИНГ ПОЛІГРАФІЧНИХ ТА ПАКУВАЛЬНИХ ВИРОБНИЦТВ»

Другого (магістерського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування

галузі знань 13 Механічна інженерія

Кваліфікація: магістр з галузевого машинобудування

Детальніше...

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців
ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

«МАШИНИ ТА АПАРАТИ ХАРЧОВИХ, МІКРОБІОЛОГІЧНИХ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ВИРОБНИЦТВ»

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування»

галузі знань 13 «Механічна інженерія»

Кваліфікація: доктор філософії з галузевого машинобудування

Детальніше...

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 4 роки

Підготовка фахівців у галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування»

Форма навчання Термін навчання
Денна 2 роки

Партнери

Загальні відомості

Кафедра здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» із напряму  «Галузеве машинобудування», за спеціальностями:  «Обладнання переробних і харчових виробництв» (спеціалізації — «Обладнання бродильних виробництв»; «Обладнання хлібопекарських виробництв»; «Обладнання виробництв з перероблення м’яса та молока»), «Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв».

Також кафедра здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» з напряму «Видавництво та поліграфія»

Професорів
19%
Доцентів
63%
Старших викладачів
14%
Асистентів
4%

Фотогалерея Кафедри

Кафедри машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Наукові розробки

Основні наукові напрями:

Розроблення інноваційних процесів та обладнання харчових, фармацевтичних, мікробіологічних й видавничо-пакувальних виробництв:

 • Розроблення інноваційних процесів та обладнання пакувальних та поліграфічних виробництв;
 • Розроблення інноваційних процесів та обладнання бродильних та спиртових виробництв;
 • Розроблення інноваційних процесів та обладнання хлібопекарських виробництв;
 • Розроблення інноваційних процесів та обладнання м’ясо-молочних виробництв;
 • Розроблення інноваційних процесів та обладнання біотехнологічних та фармацевтичних виробництв.

Розробка методів підвищення якості, надійності і довговічності обладнання для переробної і харчової промисловості.